Certifikovaná strelnica v STEAM FACTORY je výkrikom najmodernejšej techniky a bezpečnosti. Okrem statickej presne mierenej streľby na pevný terč umožňuje aj dynamickú streľbu na vyklápacie terče. Strelnica je určená pre krátke a dlhé zbrane do 20 metrov.

Za prítomnosti streleckého inštruktora si streľbu môžu vyskúšať aj osoby bez zbrojného preukazu. Strelnica má 4 strelecké pozície.

Strelnica je otvorená každý deň od 12:00 do 20:00 hod. V prípade záujmu o teambuilding alebo firmenú akciu je možné čas posunúť.