Je však potrebné mať na zreteli, že detské ihrisko nenahrádza detský kútik so stálym dozorom a preto je rodič povinný dohliadať na svoje dieťa. Pre aktívnych rodičov ponúkame možnosť trávenia času v priľahlej Fitness zóne alebo korčuliarskej dráhe, z ktorej je veľmi dobrý výhľad na celé ihrisko.

Detský kútik je určený pre deti od 4 do 12 rokov.